Przejdź do treści
e-SL4EU » Wyniki

Wyniki

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Celem projektu jest rozwinięcie Trzeciej Misji Uniwersytetu w zakresie zaangażowania społecznego. Projekt zakłada opracowanie zestawu narzędzi oraz tworzenie konkretnej wiedzy, skierowanych zarówno do wykładowców/trenerów uczelni jak i studentów.

Celem projektu jest także zwiększenie społecznej odpowiedzialności uczelni poprzez promowanie wykorzystywania e-Service Learning jako sposobu na wzmacnianie twardych i miękkich umiejętności studentów w praktycznym doświadczeniu, generowanie pozytywnego wpływu na organizacje społeczne, z którymi studenci będą współpracować, a w konsekwencji przyczynianie się do tworzenia społeczeństwa otwartego.

ETAPY PROJEKTU I OSIĄGNIĘTE REZULTATY