Przejdź do treści
e-SL4EU » Zadanie PR6

Zadanie PR6

Przedział czasowy: lipiec 2023 – lipiec 2024

Metodologia oceny i powiązane z nią materiały do ​​oceny efektów uczenia się studentów

  • VI – X 2023: Opracowanie metodologii oceniania i powiązanych materiałów do oceniania efektów uczenia się uczniów
  • XI 2023 – IV 2024: Pilotowanie ze studentami wykorzystania narzędzi podczas realizacji projektów e-SL i zbieranie informacji zwrotnych.