Przejdź do treści
e-SL4EU » Projekt

Projekt

Cele projektu

Celem projektu jest rozwinięcie Trzeciej Misji Uniwersytetu, która polega na zaangażowaniu społecznym. Ścieżka działań obejmuje przygotowanie zestawu narzędzi i konkretnej wiedzy przeznaczonych do wykładowców/instruktorów uczelni wyższych oraz studentów i ma na celu:

 1. Stworzenie systemu nauczania z innowacyjnym podejściem pedagogicznym, które łączy uczenie się przez służenie (Service Learning) z programem studiów.
 2. Promowanie zamiany tradycyjnego modelu wspierania lokalnej społeczności (service for the community) na horyzontalny model solidarności (służenie we współpracy z tą społecznością).
 3. Rozpowszechnianie wiedzy na temat metodyki e-SL (e-Service Learning), opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących stosowania e-SL w pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich, wdrażanie studentów w e-SL i ewaluacja ich uczenia się poprzez zaangażowanie w zaspokajaniu potrzeb społecznych osób o mniejszych szansach, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia lub w inny nagłych wydarzenia.
 4. Wykorzystanie twardych i miękkich umiejętności studentów w projektach z udziałem społeczności lokalnej.
 5. Zaangażowanie instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności (organizacji pozarządowych i grup działaczy/społeczników na danym terenie) we współpracy międzynarodowej.

Wyniki projektu

Realizacja projektu przez partnerów (w latach 2022 – 2024) zakłada następujące osiągnięcia:

 1. PR1 – Opracowania zasad dla projektów e-SL i definiowanie elementów jakości dla każdego etapu procesu.
 2. PR2 – Dostarczenie nauczycielom akademickim oraz innym trenerom, opracowanych przez partnerów materiałów szkoleniowych, dotyczących sposobów wdrażania e-SL do kursorycznych zajęć uniwersyteckich.
 3. PR3: Stworzenie wytycznych e-SL dla partnerów społecznych w celu ukazania im: specyfiki e-SL w kontekście innych działań na rzecz lokalnej społeczności (np. wolontariatu), roli i odpowiedzialności partnerów społecznych w e-SL, a także sposobów maksymalnego wykorzystania ich doświadczenia oraz wiedzy studentów.
 4. PR4: Przekazanie nauczycielom akademickim oraz instruktorom zasad dotyczących metodyki wspierania studentów w realizacji projektów e-SL. Wsparcie nauczycieli, przeszkolonych w zakresie PR 2 i realizujących ze studentami projekty e-SL.
 5. PR5: Kryteria oceny metodologii i materiałów w celu oszacowania stopnia upowszechnienia oraz wpływu społecznego e-SL. Dostarczenie metodologii i powiązanych materiałów, które umożliwią uczelniom ocenę wpływu społecznego studenckich projektów e-SL.
 6. PR6: Kryteria oceny metodologii i powiązanych materiałów do oszacowania efektów uczenia się studentów. Dostarczenie metodologii i powiązanych materiałów do oceny efektów uczenia się studentów na zakończenie projektów e-SL.