Przejdź do treści
e-SL4EU » Zadanie PR1

Zadanie PR1

Zakres czasowy: grudzień 2021 – lipiec 2022 r.

  • XII 2021 – I 2022: Wszyscy partnerzy projektu przeanalizowali literaturę (artykuły naukowe) na temat e-SL i stworzyli bazę informacji o e-Service Learning.
  • I 2022: Uniwersytet LUMSA przekazał propozycję metodologii sesji współprojektowania dla wszystkich partnerów.
  • III – IV 2022: Wszyscy partnerzy uczestniczyli w sesji współprojektowania w celu opracowania zasad projektowania i elementów jakości kursu przeznaczonego dla trenerów e-SL.
  • V 2022: Wszyscy partnerzy opracowali pierwszą listę zasad projektowania i elementów jakości dla kursu.
  • VI 2022: Przeprowadzono spotkania lokalnych grup fokusowych oraz grupy międzynarodowej z ekspertami, w celu oceny przyjętych zasad projektowania i elementów jakości.
  • VI – VII 2022: Opracowano ostateczną wersję zasad projektowania i elementów jakości kursu e-SL dla trenerów.

Culcasi, I., Cinque, M., Manasia, L., & Ianos, G. (2023). e-Service-Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems: a new e-SL Design Framework. RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje- Servicio, 16, 159-182. ISNN 2339-9341. DOI 10.1344/RIDAS2023.16.10. https://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/article/view/45362