Przejdź do treści
e-SL4EU » Zadanie PR2

Zadanie PR2

Zakres czasowy: sierpień 2022 – sierpień 2023 r.

Na tym etapie opracowywane są materiały i narzędzia szkoleniowe dla pracowników akademickich, dotyczące stosowania e-SL w celu większego włączania w systemy szkolnictwa wyższego zasady inkluzywności. Opracowane materiały szkoleniowe, partnerzy projektu dostarczą nauczycielom/instruktorom akademickim, aby zaprezentować im sposoby wprowadzania e-SL do ich kursów/zajęć. Organizacja wiodąca: Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja (FFZG – Sveuciliste u Zagrebu).

  • VIII 2022: Wszyscy partnerzy akademiccy określili ogólne cele kursu dla wybranego modułu. FFZG koordynuje prace na platformie Moodle, na której zostaną zainstalowane krajowe wersje kursu.
  • IX – XI 2022: Wszyscy partnerzy akademiccy wdrażają swoje moduły w języku angielskim oraz przygotowują przykłady swojego kursu w postaci dokumentów Word, PowerPoint, filmów i przesyłają je do FFZG w językach narodowych i angielskim.