Przejdź do treści
e-SL4EU » Zadanie PR4

Zadanie PR4

Zakres czasowy: Styczeń 2023 r. – lipiec 2024 r.

Głównym celem PR4 jest opracowanie metodologii i narzędzi wspierających studentów w realizacji projektów e-SL oraz szkolenie nauczycieli w zakresie ich skutecznego wdrażania. Opracowane zostaną innowacyjne ramy i metodologia (IFM) dla trenerów wspierających uczniów w realizacji projektów e-SL, jasno określające cele, działania, zadania i zawierające silny komponent refleksyjny.

PR4/A1: Opracowanie metodologii facylitacji (styczeń 2023 r. – czerwiec 2023 r.)

  • Partnerzy opracowali metody facylitacji e-uczenia się w szkolnictwie wyższym, która ma zachęcać i wspierać uniwersytety w przyjmowaniu elastycznych, kreatywnych i niestandardowych podejść do prowadzenia projektów i kursów e-uczenia się.
  • Opracowany przewodnik pomaga skutecznie wdrażać idee e-learningu w programy nauczania w szkolnictwie wyższym. Podręcznik wspomaga opracowanie strategii działania, wybór metod i narzędzi skierowanych do nauczycieli i projektantów nauczania, którzy za pomocą środków elektronicznych chcą wspierać zaangażowanie różne społeczności/środowiska.
  • Metodologia facylitacji jest skierowana do szerokiego grona osób zainteresowanych edukacją w szkolnictwie wyższym, szczególnie do kadry administracyjnej, nauczycieli akademickich i odpowiedzialnych za organizację nauczania.

PR4/A2: Przygotowanie cyfrowych narzędzi raportowania dla studentów w celu monitorowania wykonywanych działań (lipiec 2023 – sierpień 2023)

  • Partnerzy opracowali cyfrowy zestaw narzędzi do integracji e-SL w szkolnictwie wyższym, który oferuje praktyczne porady dotyczące korzystania z technologii, autonomii studentów i tworzenia autentycznych doświadczeń edukacyjnych. Przewodnik zawiera: „mapę drogową” z konkretnymi przykładami celów strategicznych, wpływu, wyników, rezultatów i działań, aby położyć podwaliny pod integrację e-SL na poziomie strategicznym; płótno projektowania nauczania z przewodnikiem, umożliwiające integrację e-SL z programami studiów i kursami; oraz zbiór kart prezentujących zajęcia edukacyjne dla każdego etapu e-SL.

PR4/A3: Opracowanie Przewodnika Facylitatora eService-Learning i podsumowujących modułów e-learningowych dla trenerów (wrzesień 2023 – październik 2023)

  • Partnerzy projektu przygotują przewodnik wideo dla nauczycieli szkół wyższych (eService-Learning Facilitator’s Guide i podsumowujące moduły e-learningowe) i będą nadzorować nauczycieli szkół wyższych w celu zebrania bezpośrednich informacji do przeglądu materiałów. Przewodnik będzie składał się z 5 modułów: A) Projekt e-SL pod kątem wpływu; B) Coaching dla udanych projektów SL; C) Prezentacja i ocena projektu; D) Ocena korzyści Service-Learning; E) Narzędzia do wspierania Service-Learning. Przykład: Wspólnoty Praktyków.
  • Aby wesprzeć nauczycieli korzystających z metod e-learningu, opracowany zostanie przewodnik dla facylitatorów Service-Learning, który zostanie przetestowany na próbie nauczycieli.
  • Partnerzy projektu przygotują materiały szkoleniowe dla nauczycieli szkół wyższych (eService-Learning Facylitator’s Guide i podsumowujące moduły e-learningowe) oraz będą nadzorować nauczycieli szkół wyższych w celu zebrania bezpośrednich informacji do przeglądu materiałów.

PR4/A4: Pilotaż metodologii i narzędzi (listopad 2023 – kwiecień 2024)

  • W pilotażu wezmą udział trenerzy, których będzie wspierała uczelnia. UPB zaprojektuje siatkę analityczną do wykorzystania przez osoby nadzorujące. Pilotaż rozpoczyna się od szkolenia on-line na platformie SL. Następnie, poprzez ćwiczenia synchroniczne i asynchroniczne online, studenci będą pracować nad swoimi projektami w środowisku online, wspieranym przez trenerów. Podczas sesji coachingowych studenci będą przygotowywani do optymalnej wydajności podczas wdrażania projektu e-SL. Zespoły zaprezentują swój projekt na wspólnej sesji. Aby omówić wyzwania i osiągnięcia, UPB zorganizuje grupę fokusową. Wezmą w niej udział wszyscy partnerzy.