Przejdź do treści
e-SL4EU » Zadanie PR3

Zadanie PR3

Zakres czasowy: październik 2022 – październik 2023

Wytyczne dotyczące e-usług dla partnerów społecznych

Od października 2022 r. do października 2023 r. wszyscy partnerzy przesłali ankietę do 10 partnerów społecznych. Na podstawie ich zaleceń przygotowaliśmy pierwszą wersję podręcznika. Partnerzy skomentowali pierwszą wersję roboczą, a na podstawie informacji zwrotnych przygotowaliśmy drugą wersję przewodnika.

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla partnerów społecznych, zaangażowanych lub planujących zaangażować się w projekty e-Service-Learning (e-SL). Podręcznik powinien poprawić zrozumienie e-SL i przygotować do udziału w partnerstwie wzajemnych beneficjentów w projektach e-SL ze studentami i nauczycielami uniwersyteckimi. Szkolenie powinno pomóc:

  • zrozumieć e-SL jako metodologię nauczania i uczenia się;
  • zrozumieć specyfikę e-SL;
  • odróżnić e-SL od innych działań zorientowanych na społeczność;
  • być świadomym korzyści płynących z e-SL dla Twojej organizacji;
  • rozumieć swoje role i obowiązki w procesie planowania, wdrażania i oceny e-SL;
  • ułatwiać uczniom naukę w projektach e-SL.

Opracowaliśmy wspomniany przewodnik po kompleksowym i opartym na współpracy procesie. Obejmował on gromadzenie spostrzeżeń ekspertów, angażowanie się w dogłębne dyskusje z zainteresowanymi stronami oraz wykorzystywanie informacji zwrotnych od pierwszych użytkowników. Mamy nadzieję, że przedstawione w przewodniku spostrzeżenia i zalecenia okażą się przydatne.

Od listopada 2023 r. będziemy używać podręcznika do pilotowania projektów e-SL z partnerami społecznymi. Po zakończeniu pilotażu (w czerwcu 2024 r.) zbierzemy informacje zwrotne od partnerów i na ich podstawie przygotujemy ostateczną wersję podręcznika.