Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » Spotkanie grupy fokusowej z Uniwersytetu LUMSA (8.06.2022)

Spotkanie grupy fokusowej z Uniwersytetu LUMSA (8.06.2022)

Spotkanie lokalnej grupy fokusowej z Uniwersytetu LUMSA odbyło się 8 czerwca 2022 r. Za pośrednictwem platformy Zoom uczestniczyło w nim 10 osób online. W sumie było 4 studentów (dwóch z psychologii, dwóch z wydziału edukacji), 3 naukowców (dwóch z pedagogiki, jeden z psychologii), 2 nauczycieli akademickich (edukacja i psychologia) oraz 1 partner środowiskowy (ELIS NGO).

Celem spotkania była walidacja definicji oraz list Zasad Projektowania (DP) i Elementów Jakości (QE) e-Service-Learning, stworzonych przez zespół projektowy e-SL4EU.

W trakcie dyskusji okazało się, że DP są wytycznymi, które stosuje się podczas projektowania. Natomiast EQ są elementami weryfikowalnymi w praktyce, na ich podstawie możemy zobaczyć czy projekt osiągnął określone rezultaty. Szczególnie interesujące było wykorzystanie 3 metafor do refleksji nad ważnymi elementami, które miały znaleźć się w listach:

  • metafora lustrzana: uczestnicy zostali zaproszeni do przyjrzenia się sobie i swoim bezpośrednim doświadczeniom. Poprosiliśmy ich, aby pomyśleli o udanym projekcie e-SL i wymienili obecne elementy jakości i zasady projektowania;
  • metafora mikroskopowa: uczestnicy zostali zaproszeni do dokładnego przyjrzenia się rzeczom. Poprosiliśmy uczestników o przeczytanie pozycji na dwóch listach (podzielonych na grupy, jedna dla DP, druga dla QE) oraz o wyrażenie opinii na temat tego, co zmienić, usunąć i dodać.
  • metafora lornetki: uczestnicy zostali zaproszeni do spojrzenia w przyszłość. Poprosiliśmy ich, aby spojrzeli na przyszłość e-Service-Learning i powiedzieli nam, jakich zasad projektowania i elementów jakości nie powinno zabraknąć w rosnącej integracji SL i technologii cyfrowych.

Wyniki lokalnej grupy fokusowej LUMSA zostały dodane do wyników pozostałych partnerów w celu przedefiniowania definicji i list DP i QE, które mają zostać ostatecznie zatwierdzone w międzynarodowej grupie fokusowej, zorganizowanej 21 czerwca 2022 r.

Grupa fokusowa z Uniwersytetu LUMSA