Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » IX Międzynarodowy Kongres Katedr Scholas – otwarto zapisy!

IX Międzynarodowy Kongres Katedr Scholas – otwarto zapisy!

Trwa nabór abstraktów na IX Międzynarodowy Kongres Katedr Scholas, który odbędzie się w dniach 18–20 września 2024 r. w Bukareszcie w Rumunii. Katedry Scholas to sieć badań i działań obejmująca 157 uniwersytetów z 35 krajów na 5 kontynentach, której celem jest odnowa i ponowne uruchomienie instytucji uniwersyteckich w kierunku modelu zaangażowanego w kryzys antropologiczny, społeczny i środowiskowy, uznając edukację za główny czynnik zmiany społecznej.

Mile widziane są wkłady w zakresie uczenia się poprzez usługi w 4 liniach tematycznych kongresu (w obecności lub online):

  1. Aktualne wyzwania technologii dla szkolnictwa wyższego
  2. Uniwersytet i zdrowie emocjonalne studentów
  3. Nauczanie i badania w służbie troski o wspólny dom
  4. Uniwersytet a współpraca międzynarodowa przeciwko konfliktom

Termin nadsyłania abstraktów upływa 25 sierpnia, pisząc na adres scholaschairs@scholasoccurrentes.org i podając w temacie wiadomości „Abstract for Congress 2024”.
Wytyczne i więcej informacji: https://drive.google.com/file/d/1DTQ9G1e8mBRu7QZphH_wwqs943m0k72p/view