Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » Society and Technology 2024: Creative Industries and Artificial Intelligence

Society and Technology 2024: Creative Industries and Artificial Intelligence

Projekt e-SL4EU został zaprezentowany przez Nives Mikelic Preradovic z Uniwersytetu w Zagrzebiu podczas SOCIETY AND TECHNOLOGY 2024: CREATIVE INDUSTRIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE w Zagrzebiu, w Chorwacji. Konferencja odbyła się w ZICER – Zagrzebskim Centrum Innowacji, 19 kwietnia 2024 r.

W spotkaniu wzięło udział ponad 20 przedstawicieli różnych uniwersytetów. Temat przewodni wydarzenia brzmiał: „Kreatywne przedsiębiorstwa a sztuczna inteligencja”. Kreatywne podmioty gospodarcze są źródłem dochodów, ale są również ważne dla wspierania różnorodności kulturowej i edukacji. Są one ściśle powiązane z gospodarką opartą na wiedzy, nowymi technologiami i promocją koncepcji zrównoważonego rozwoju. W ostatnim czasie zauważalny jest silny rozwój w obszarze badań nad sztuczną inteligencją. Może ona szybko wytworzyć duże ilości danych, a nawet wygenerować nowe pomysły, ale nadal nie ma możliwości naśladowania prawdziwej ludzkiej kreatywności i tworzenia czegoś naprawdę oryginalnego. Nie można zaprzeczyć, że w nadchodzących latach sztuczna inteligencja będzie wpływać na wzorce pracy w niemal wszystkich obszarach życia społecznego. Bez wątpienia sztuczna inteligencja niesie ze sobą duże zmiany także w sektorach kreatywnego przemysłu. Już dziś możemy myśleć o architektach, projektantach, muzykach czy malarzach przyszłości, którzy w mniejszym stopniu będą podkreślać swoją kreatywność poprzez długoterminową pracę fizyczną, a w większym poprzez umiejętność i pomysł łączenia dużych ilości danych i produktów, które zostaną wyodrębnione przez programy sztucznej inteligencji. W związku z tym celem konferencji była analiza, omówienie i przedstawienie obecnego rozwoju sektora kreatywnych podmiotów gospodarczych, przede wszystkim w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej pozytywnymi i negatywnymi skutkami, jakie niesie ze sobą.