Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » Prezentacja projektu e-SL4EU na 3. Konferencji Scuola Democratica w Cagliari

Prezentacja projektu e-SL4EU na 3. Konferencji Scuola Democratica w Cagliari

Projekt e-SL4EU został zaprezentowany 4 czerwca 2024 r. na 3. Konferencji Scuola Demokratica na Uniwersytecie w Cagliari we Włoszech, podczas sesji „Inclusive Societies and Equity in Education: Experiences and Opportunities Through Service Learning for Cultural Change”. Prezentację przygotował zespół z Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja).

Tematem przewodnim wydarzenia była edukacja i/na rzecz sprawiedliwości społecznej, przemyślenie i wdrożenie nowych idei sprawiedliwości i polityki edukacyjnej w skali lokalnej, krajowej i ponadnarodowej. Refleksje teoretyczne i analizy empiryczne (jakościowe i ilościowe, zakrojone na dużą skalę lub skupione na konkretnych kontekstach), których celem było zidentyfikowanie mnogości czynników, które przyczyniają się do powstania włączenia/wykluczenia, równości/nierówności oraz uznania/nieuznania różnorodności.