Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » II Konferencja SEA-UE na temat szkolnictwa wyższego w służbie społeczeństwa

II Konferencja SEA-UE na temat szkolnictwa wyższego w służbie społeczeństwa

Projekt e-SL4EU został zaprezentowany na drugiej konferencji SEA-EU na temat szkolnictwa wyższego w służbie społeczeństwa na Uniwersytecie w Kadyksie w Hiszpanii w dniach 24 i 25 kwietnia 2024 r. z posterem „Instructional Design for e-Service-Learning”, przygotowanym przez Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) i LUMSA (Włochy).

Celem tego postera było wsparcie nauczycieli szkolnictwa wyższego w tworzeniu cyfrowych materiałów do nauki opartych na służbie, włączających usługi społeczne do programu nauczania studentów. Celem było także rozpowszechnienie wiedzy nauczycieli i szkoleniowców na temat metodologii e-Service-Learning (e-SL), aby mogli zastosować ją w swoich praktykach nauczania, udzielając wskazówek swoim uczniom we wdrażaniu e-Service-Learning, jednocześnie zajmując się kwestiami społecznych potrzeb osób o mniejszych szansach, zwłaszcza w trudnym położeniu i wymagających nagłej pomocy.

Poster prezentował e-kurs dla nauczycieli akademickich, który powstał w ramach projektu e-SL4EU.