Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » Bieżąca aktywność słowackiego zespołu w realizacji cząstkowego celu PR3 projektu e-SL4EU

Bieżąca aktywność słowackiego zespołu w realizacji cząstkowego celu PR3 projektu e-SL4EU

We wrześniu 2022 r. zespół Uniwersytetu Mateja Bela (Słowacja) włącza się aktywnie w realizację celu cząstkowego PR3 projektu e-SL4EU. W odniesieniu do poprzedniego okresu (listopad 2021 – sierpień 2022) słowacki zespół osiągnął kilka wewnętrznych efektów: trzy różne wydziały Mateja Bela poprawiły wzajemną współpracę, informacje na temat podstaw projektu zostały rozpowszechnione na trzech stronach internetowych, a możliwości zastosowania e-SL były promowane na różnych wydziałach Uniwersytetu Mateja Bela.

Od września 2022 r. słowacki zespół opracowuje zestaw pytań ankietowych (tzw. etap mapowania). Posłużą one do stworzenia bazy danych, której zasoby posłużą następnie do przygotowania przewodnika dla partnerów społecznych. Przewodnik będzie miał zasadnicze znaczenie dla zrozumienia definicji e-SL, odpowiedzialności partnerów i władz publicznych. Przewodnik przybliży im przydatność działań związanych z e-SL oraz inne podstawowe szczegóły.

Harmonogram PR3/A1-4:

  • PR3/A1: Mapowanie (wrzesień 2022 – luty 2023).
  • PR3/A2: Przygotowanie wytycznych projektu (kwiecień – październik 2023); luty 2023 – Planowane spotkanie w Rzymie: organizujemy aspekty strukturalne, a partnerzy planują kolejne badania krajowe.
  • PR3/A3: Pilotaż wytycznych z partnerami społecznymi. Wszyscy partnerzy są odpowiedzialni za zebranie informacji zwrotnych od partnerów społecznych na temat niniejszych wytycznych. Projekty e-SL realizuje co najmniej 250 studentów, zaangażowanych jest co najmniej 60 organizacji społecznych (listopad 2023 – kwiecień 2024).
  • PR3/A4: Ocena informacji zwrotnych i przygotowanie ostatecznej wersji wyników (maj – lipiec 2024; możliwie wcześniej: kwiecień – czerwiec 2024).

Słowacki zespół pracuje również nad adaptacją elementów jakości (QE), ich wyjaśnieniem, twórczym dostosowaniem do różnych sytuacji oraz ich włączeniem do planowania kursu. W tym celu opracowuje się szereg studiów przypadku i sprawdza zdolność uczestnika do identyfikacji elementów jakości. Dzięki temu  potencjalni partnerzy społeczni otrzymają wiedzę i informacje, aby zweryfikować swoją gotowość do wzięcia udziału w projekcie e-SL.