Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » 5. Europejska Konferencja o Service Learning w szkolnictwie wyższym

5. Europejska Konferencja o Service Learning w szkolnictwie wyższym

European Association of Service-Learning in Higher Education (EASLHE) oraz European Observatory of Service-Learning in Higher Education (EOSLHE) są motorami współpracy w zakresie uczenia się przez służenie (service learning), mapowania, instytucjonalizacji, zarządzania i działalności naukowej. EASLHE i EOSLHE prowadzą badania opisane w raporcie Institutionalization of Service-Learning in European Higher Education (https://www. eoslhe. eu/8234-2/).

Obserwatorium jest stałą przestrzenią współpracy i wymiany między naukowcami i praktykami zaangażowanymi w pedagogii uczenia się przez służenie w europejskim szkolnictwie wyższym. Celem ośrodka jest wzmocnienie i upowszechnienie wiedzy na temat uczenia się zorientowanego na usługi w europejskim szkolnictwie wyższym poprzez promowanie takiego podejścia pedagogicznego, które wzmacnia obywatelskie zaangażowanie studentów i przybliża ich do różnych realiów społecznych, umożliwiając im jednocześnie pracę w rzeczywistym środowisku. Centrum stanowi repozytorium doświadczeń w zakresie uczenia się przez służenie (SL), dobrych praktyk w SL, w tym e-SL, tworzy katalog europejskich projektów SL, krajowych i międzynarodowych sieci SL, a także mapę doświadczeń SL w Europie i w odpowiedzi na Covid-19, z których większość stanowi doświadczenie e-SL.

Możesz zarejestrować się jako członek EASLHE i dzielić się swoimi doświadczeniami z e-SL, najlepszymi praktykami, nowościami lub innymi istotnymi informacjami za pośrednictwem bloga.

Ponadto, na tej stronie znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące Europejskiej Konferencji na temat uczenia się przez służenie w szkolnictwie wyższym, która odbędzie się online w dniach 6 i 7 października. Bezpłatna rejestracja to STILL OPEN, kliknij tutaj, aby się zarejestrować.