Przejdź do treści
e-SL4EU » Wirtualne spotkanie w krajowych grupach fokusowych

Wirtualne spotkanie w krajowych grupach fokusowych

W czerwcu 2022 roku zespoły realizujące projekt e-SL4EU zorganizowały i przeprowadziły spotkania z udziałem krajowych grup fokusowych. Ich uczestnikami byli nauczyciele akademiccy, studenci, bibliotekarze, działacze społeczni i środowiskowi. W trakcie hybrydowych spotkań omówiono zasady projektowania SL oraz elementów jakości, które zostały wypracowane w ramach projektu eSL4EU. Rozpatrywano znaczenie:

 kombinacji różnych teorii pedagogiczno-dydaktycznych w celu efektywnego połączenia ich w tej powszechnie uznanej i innowacyjnej pedagogii,
 zaangażowania studenta,
 konstruktywnego dopasowania aktywności studentów do zakładanych efektów uczenia się,
 integracji uczestników projektu w wielodyscyplinarnych zespołach.

W ramach dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę wdrażania projektów e-SL z elastycznymi założeniami, po to, aby umożliwić studentom wybór sposobu pracy i grupowanie się według ich osobistych preferencji, oraz wykorzystanie takich dostępnych zasobów cyfrowych, które pozwolą projektować działania będące służbą (service), wokół konkretnych wyzwań społecznych.

Główny wniosek debaty jest taki, że w e-SL dążenie do mocnego, wzajemnego partnerstwa uczelni ze społecznością jest procesem, który warto podejmować, choć realizowane działania nie zawsze skutkują całkowitą interakcją z beneficjentami.

Grupa fokusowa z Uniwersytetu w Zagrzebiu
Grupa fokusowa z Uniwersytetu Śląskiego