Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » Promocja projektu e-SL4EU

Promocja projektu e-SL4EU

Projekt e-SL4EU był promowany podczas szkoleń organizowanych przez Uniwersytet Mateja Bela w styczniu i lutym 2023 roku na Słowacji, w Czechach i w Polsce. Pierwsze szkolenie z Service-Learning zostało zorganizowane dla nauczycieli na Uniwersytecie Mateja Bela. Uczestnikami kursu byli nauczyciele z Wydziału Ekonomicznego. Drugie szkolenie odbyło się w Ołomuńcu, w Czechach, w Charitas – szkole przygotowującej uczniów do pracy socjalnej. Szkolenie koncentrowało się na wykorzystaniu Service-Learning w edukacji do pracy socjalnej. Ostatnie szkolenie zorganizowano na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dla nauczycieli z całej uczelni. W ciągu trzech dni uczestnicy kursu zdobyli wiedzę jak wdrażać Service-Learning w swojej praktyce nauczycielskiej. Część szkolenia poświęcona była on-line Service-Learning oraz projektom w zakresie Service-Learning w Europie i poza nią. Uczestnikom szkolenia udzielono również informacji o dotychczasowych wynikach projektu e-SL4EU.