Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » Prace nad kursem e-Service Learning

Prace nad kursem e-Service Learning

Trwają prace nad przygotowaniem wersji elektronicznej Kursu do nauki e-Service – learning na platformie MoD (PR2). Wszyscy partnerzy akademiccy, pod kierunkiem Uniwersytetu w Zagrzebiu (FFZG), opracowują pierwszą wersję materiałów do swoich jednostek. FFZG pracuje nad platformą Moodle, na której będzie założony kurs do nauki e-Service-Learning.

Partnerzy z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (UMB) przygotowali pierwszy projekt wywiadu dla partnerów z lokalnych społeczności (PR3). Uczelnie partnerskie mają za zadanie przeprowadzić w swoim kraju co najmniej jeden wywiad z partnerami społecznymi.