Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » Konferencja podsumowująca projekt e-SL4EU na Uniwersytecie w Zagrzebiu, Chorwacja

Konferencja podsumowująca projekt e-SL4EU na Uniwersytecie w Zagrzebiu, Chorwacja

9 maja 2024 r. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (FFZG) Uniwersytetu w Zagrzebiu zorganizował konferencję podsumowującą w ramach projektu eSL4EU, której głównym celem było zaprezentowanie wszystkich wyników projektu (od PR1 do PR6) oraz udostępnienie ich uczestnikom wydarzenia, posiadającym praktyczne doświadczenie w zakresie wykorzystania opracowanych narzędzi.
Konferencja miała na celu wzmocnienie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk pomiędzy kluczowymi organizacjami oraz rozpowszechnienie prac i wyników e-SL4EU w ramach partnerstwa i poza nim. Dlatego też podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z projektami e-SL, które powstały we współpracy projektu e-SL4EU z unijnym projektem ISOLATION (Isolated People and Community in Slovenia and Croatia).
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele grup docelowych projektu: nauczyciele szkół wyższych, studenci uczelni wyższych oraz instytucji społecznych.
Wśród uczestników było 37 uczestników z następujących chorwackich instytucji (Uniwersytet VERN, Uniwersytet Algebra, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Zagrzebiu, Uniwersytet w Rijece, Università Istriana di Scienze Applicate, Publiczna Politechnika Baltazar Zaprešić, Uniwersytet NORTH, Chorwacki Uniwersytet Katolicki, Centrum Kultury Travno, Instytut Rozwoju Młodzieży i Innowacji, Biblioteki miasta Zagrzebia, Organizacja pozarządowa Kruzej, Agencja ds. Mobilności i Programów UE, Instytut Rozwoju Edukacji, Gimnazjum Sportowe w Zagrzebiu, Instytut badań nad migracjami, Instytut Badań Społecznych) oraz 4 uczestników ze Słowenii: Uniwersytet w Lublanie i Alma Mater Europaea z Mariboru.
Podczas konferencji Nives Mikelic Preradovic z FFZG przedstawiła główne dane zebrane w Chorwacji poprzez formularze ewaluacyjne wypełnione przez różne grupy docelowe (nauczycieli szkolnictwa wyższego, studentów, organizacje społeczne). Były to dane szczególnie istotne dla organizacji społecznych (PR3) oraz prezentujące słabe i mocne strony strony e-SL (PR4).
Wpływ na społeczność oraz umiejętności uczniów, które rozwinęły się w ramach projektów e-SL (PR5 i PR6), zaprezentowali studenci z Katedry Informacji i Komunikacji oraz studenci z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej.