Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » Konferencja podsumowująca projekt e-SL4EU na Uniwersytecie Politechnicznym w Bukareszcie, Rumunia – 14-15 maja 2024

Konferencja podsumowująca projekt e-SL4EU na Uniwersytecie Politechnicznym w Bukareszcie, Rumunia – 14-15 maja 2024

Z wielką satysfakcją dzielimy się z Państwem wiadomością, że konferencja podsumowująca e-SL4EU zorganizowana na Uniwersytecie Politechnicznym w Bukareszcie w dniach 14-15 maja br. zakończyła się ogromnym sukcesem. Spotkanie było dynamiczne i zgromadziło wielu nauczycieli, studentów, inżynierów i innowatorów społecznych, których łączy wspólna pasja wprowadzania pozytywnych zmian w edukacji i społeczeństwie.

Najważniejsze wydarzenia:

Collaborative Hackathon: Sercem wydarzenia był niewątpliwie hackaton (maraton projektowania) innowacji społecznych, podczas którego zespoły zebrały się, aby opracowywać pomysły, prototypować i przedstawiać innowacyjne rozwiązania. Energia w sali była elektryzująca, gdy uczestnicy niestrudzenie pracowali nad rozwiązaniem palących problemów społecznych poprzez działania edukacyjne za pośrednictwem usług elektronicznych.

Tworzenie sieci kontaktów i współpraca: Przez całe wydarzenie uczestnicy mieli okazję nawiązać kontakt z osobami o podobnych poglądach, nawiązać nowe partnerstwa i wymienić się pomysłami. Połączenia te niewątpliwie posłużą jako podstawa przyszłej współpracy i inicjatyw.

Wpływ i wyniki:

Uczestnicy wyszli zainspirowani, wzmocnieni i wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do wprowadzenia zmian we własnych społecznościach. Rozwiązania opracowane podczas hackatonu mogą wywrzeć znaczący wpływ w obszarach takich jak dostęp do edukacji, równość i włączenie społeczne.