Przejdź do treści
e-SL4EU » Aktualności » Konferencja: “Community-Engaged University”

Konferencja: “Community-Engaged University”

18 maja 2022 r. na Uniwersytecie w Splicie odbyła się konferencja pt. “Community-Engaged University”, zorganizowana przez Sojusz SEA-EU. Wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów w dziedzinie Service Learning (SL). Sojusz SEA-UE (https://sea-eu. org/alliance/) składa się z sześciu uniwersytetów: Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytet Zachodniej Bretanii w Brest (Francja), Uniwersytet Christiana Alberta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet Gdański (Polska), Uniwersytet w Splicie (Chorwacja) i Uniwersytet Malty (Malta). Sojusz ma na celu rozwój trzeciej misji i stworzenie społecznie zaangażowanego uniwersytetu. Uczenie się SL zostało uznane za jeden z instrumentów umożliwiających uczelniom reagowanie na potrzeby społeczności i reagowanie na wyzwania poprzez włączenie wyzwań społecznych do programów nauczania. W konferencji wzięło udział ponad 80 uczestników, w tym 39 prelegentów z Hiszpanii, Polski, Francji, Niemiec, Chorwacji, Malty, Belgii, Portugalii, Włoch, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Kanady. Zespół Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Zagrzebiu przedstawił projekt e-SL4EU, którego celem jest szerzenie wiedzy społeczności akademickiej na temat e-usług uczenia się oraz stworzenie możliwości dzielenia się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami e-SL za pośrednictwem strony internetowej EOSLHE. Przedstawiono również cel projektu e-SL4EU wraz z krótkim przeglądem wyników projektu. Uczestnicy konferencji zostali również poinformowani o funkcjonowaniu strony internetowej e-SL4EU i ogłoszeniu krajowych kursów pilotażowych, ponieważ krajowe kursy pilotażowe w ramach e-kursu “E-Service Learning for more Digital and integrative EU Higher Education Systems” odbędą się w 2023 r.